Cupra świętuje czwartą rocznice. Ambitne plany na 2022

Czwarta rocznica Cupry to narodziny wirtualnej platformy Metahype i zapowiedź nowych elektrycznych modeli.