Elektromobilność i półprzewodniki – wojna na Ukrainie wszystko zmienia

Ukraina jest największym globalnym dostawcą oczyszczonego neonu – gazu używanego w produkcji półprzewodników. Elektromobilność bez chipów nie istnieje.