Nowe odcinki S19 i A1 przekazane do użytku

Nowe odcinki autostrady A1 i trasy ekspresowej S19 już gotowe i przekazane kierowcom w użytkowanie.