Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Subskrybuj
Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD) – ostatnia umowa podpisana

KSZRD czyli Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym wszedł w ostatnią fazę – wykonania. Wszystkie umowy regionalne są już podpisane
Autostrada A2
Autostrada A2 (fot. GDDKiA)

GDDKiA poinformowało, że ostatnia umowa na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego tworzonego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD) na europejskiej sieci dróg TEN-T (Trans-European Transport Networks) została podpisana. Co to oznacza dla nas, kierowców? Gdy całość zostanie ukończona, na drogach powinno być bezpieczniej, pomoże technologia.

Ostatnia z podpisanych umów na system zarządzania ruchem, obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu na odcinkach autostrad A1 i A2 w województwie łódzkim oraz rozbudowę Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. Prace zrealizują eksperci z olsztyńskiej firmy SPRINT, wartość zamówienia to 78,8 mln zł, na wykonanie działań objętych umową mają oni 28 miesięcy (840 dni). Jakie to działania? M.in. rozmieszczenie w pasie drogowym urządzeń do zarządzania ruchem i przekazywania informacji kierowcom w czasie rzeczywistym.

Ostatnia umowa cząstkowa na KSZRD w szczegółach

Autostrada A2 w województwie łódzkim (fot. GDDKiA)

System zarządzania ruchem w Łódzkiem dzięki podpisanej umowie wzbogaci się o 69 znaków zmiennej treści, 9 nadajników radiowych do informowania kierowców via CB radio, 62 kamery do podglądu sytuacji na drogach, 8 stacji pogodowych, 50 stacji ciągłego liczenia pojazdów, 88 detektorów zdarzeń drogowych (zatory, zmiany warunków ruchu, pojazdy jadące pod prąd i inne dziwne sytuacje), 5 zestawów do pomiaru czasu przejazdu pomiędzy dwoma punktami i 17 zmodyfikowanych skrzyżowań z sygnalizacją na trasach objazdów. Gdy zakres zaplanowanych prac w województwie łódzkim się zakończy, Polska będzie dysponować kompletnym KSZRD.

Co to jest KSZRD?

Umowa z wykonawcą prac w Łódzkiem domyka istotny etap. Oznacza to, że wszystkie Regionalne Projekty Wdrożeniowe są już parafowane, dotyczy to zarówno prac w Łódzkiem, ale też wcześniej podpisanych umów dotyczących elementów systemu w Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Wrocławiu czy Opolu. Tym samym droga do powstania zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem drogowym na sieci dróg krajowych w Polsce jest już na ostatniej prostej.

Głównym celem projektu jest przekazywanie użytkownikom dróg bieżących informacji o sytuacji na drogach. Gotowy system umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem drogowym, pozwoli na informowanie o warunkach ruchu i występujących utrudnieniach. System poinformuje o wypadkach, zatorach czy wykryciu pojazdu jadącego pod prąd. Zidentyfikuje również zakłócenia w płynności ruchu i da możliwość wskazania objazdów wraz z automatycznym dostosowaniem pracy istniejących sygnalizacji na trasie objazdu. Będzie również wsparciem dla GDDKiA w egzekwowaniu, a dla firm utrzymaniowych w zapewnieniu odpowiedniego standardu utrzymania dróg. Poniższa animacja przygotowana przez GDDKiA prezentuje przykład jak działać będzie KSZRD:

Total
0
Shares