Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Subskrybuj
Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Rząd przyjął Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej – co to oznacza?

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (fot. Adam Guz/KPRM)

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na witrynie GDDKiA możemy przeczytać, że Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) na lata 2021-2024. Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Patrząc na listę zadań, jakie mają być realizowane w ramach PBID łatwo dostrzec, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych. Nic dziwnego, pieszy w starciu z jakimkolwiek autem ma nikłe szanse przeżycia.

Część zadań jakie mają być zrealizowane w ramach programu (źr. GDDKiA)

Podstawowym celem działań, które mają być realizowane w ramach PBID jest oczywiście zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Ile planuje się przeznaczyć na ten cel? Wyasygnowane środki z Krajowego Funduszu Drogowego to 2,5 miliarda złotych.

W jaki sposób egzekwowany będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych? (źr. GDDKiA)

“Do rozwoju systemu transportowego kraju podchodzimy kompleksowo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem, obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dodatkowe 2,5 mld zł na pewno przyspieszy realizację inwestycji niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych jest kluczowe w kontekście przewidywanych zmian w przepisach dot. jego pierwszeństwa (źr. GDDKiA)

Co dokładnie będzie realizowane w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej? Nazwa programu wyraźnie wskazuje, że nie chodzi o drogi, a o ich bezpieczniejsze otoczenie. Komunikat GDDKiA wymienia następujące zadania:

 • budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
 • budowa zatok autobusowych,
 • przebudowa skrzyżowań,
 • budowa lewoskrętów,
 • budowa kładek dla pieszych,
 • montaż znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
 • poprawa warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,
 • likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach, a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,
 • poprawa geometrii skrzyżowań dróg i korekta łuków poziomych jezdni,
 • dostosowanie przekrojów drogowych do potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu,
 • wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni ze szczególnym uwzględnieniem „stref wybaczających” błędy kierowców,
 • zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,
 • montaż efektywnego oświetlania lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc,
 • poprawa parametrów użytkowych jezdni,
 • poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,
 • poprawa bezpieczeństwa na dojazdach do przejazdów drogowych, w szczególności w zakresie fizycznego wymuszania redukcji prędkości oraz poprawy warunków widoczności,
 • uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.
Na poprawie infrastruktury zyskać ma przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych (źr. GDDKiA)

Warto zaznaczyć, że w pierwszej kolejności realizowane będą przede wszystkim zadania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Ma to związek z procedowanymi obecnie zmianami ustawowymi, przypominamy – już niedługo przyznanie zostanie pierwszeństwo pieszemu wyrażającemu zamiar przejścia przez jezdnię. Dziś pierwszeństwo ma pieszy już znajdujący się na przejściu dla pieszych.

Total
0
Shares