Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Subskrybuj
Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Wsparcie infrastruktury do ładowania – pierwsze nabory jeszcze w listopadzie?

Infrastruktura ładowania w Polsce jest zbyt rzadka by zapewnić impuls do rozwoju elektromobilności, jest szansa, że program wsparcia to zmieni

Pod koniec października Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała program wsparcia budowy punktów ładowania oraz stacji tankowania wodoru w Polsce. Pozwala to Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej angażować środki finansowe na wsparcie budowy stacji ładowania i tankowania wodoru. Rada Nadzorcza NFOŚiGW, po decyzji KE, zatwierdziła program priorytetowy “Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Program ten określa szczegółowe kryteria projektów podlegających dofinansowaniu, teraz pozostaje tylko czekać na rozporządzenie wykonawcze Ministra Klimatu i Środowiska.

Cykl ELEKTROMOBILNOŚĆ – ładowanie auta w domu

Zdaniem Macieja Mazura, dyrektora zarządzającego Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, start naborów w ramach nowego programu mógłby ruszyć jeszcze w listopadzie br. Katalog inwestycji, na których realizację będzie można uzyskać wsparcie, przewiduje utworzenie punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania oraz na budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania. Ponadto, dotację będzie można uzyskać na budowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW lub przebudowę takiej stacji, skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW. Program przewiduje także możliwość udzielenia pomocy w formie dotacji na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru. Wsparcie będzie ograniczone do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

Na pierwszą, publicznie dostępną stację tankowania wodorem w Polsce wciąż czekamy, czy program wsparcia poprawi sytuację? (fot. Shutterstock)

Pula bezzwrotnego dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji ma wynieść łącznie do 870 mln zł. Przy czym największa część tej puli (po 315 mln zł) ma być przeznaczona na budowę, bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowana DC. O dofinansowanie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni. Program ma być realizowany w latach 2021 – 2028, ale podpisywanie umów dających wsparcie inwestycji w infrastrukturę ma być realizowane do 31 grudnia 2025 roku. Czekamy jeszcze na katalog kosztów kwalifikowanych, których pokrycie będzie możliwe w drodze dotacji w ramach programu. Katalog ten będzie zawarty we wspomnianym i aktualnie procedowanym rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Pod koniec września 2021 roku w Polsce funkcjonowało zaledwie 1675 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych i nie mamy do dziś w Polsce ani jednej, ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru. To zbyt mało by zapewnić wyraźny impuls do rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu drogowego w naszym kraju.

Cykl ELEKTROMOBILNOŚĆ – wodór paliwem przyszłości?

Total
0
Shares