Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Subskrybuj
Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Akcyza na samochód w 2023 roku. Co warto sprowadzać?

akcyza na samochód w 2023 roku

Akcyza na samochód w 2023 roku może zaskoczyć osoby, które chciały tanio i szybko sprowadzić nowe lub używane auto do kraju. Pozytywnie zdziwieni mogą być natomiast przyszli właściciele hybryd, na których czekają preferencyjne stawki, nawet o 50% niższe od tradycyjnych. Jakie pojazdy opłaca się sprowadzać do kraju i ile wynosi obowiązkowy podatek akcyzowy?

Jaka akcyza na samochód w 2023 roku?

akcyza
Samochód sprowadzony do kraju musi zostać opłacony (fot. Shutterstock)

Akcyza na samochód w 2023 roku, i jej należność, uregulowane są prawnie. Przede wszystkim ważna jest wartość pojazdu, jaka znajduje się na umowie kupna-sprzedaży oraz pojemność silnika. Stawki określa art. 105 ustawy opisującej podatek akcyzowy. W jego myśl ważna jest pojemność silnika, a od niego zależy, czy sprowadzający będzie musiał zapłacić:

 • 3,1% wartości pojazdu w przypadku samochodów z silnikiem o pojemności do 2000 cm3,
 • 18,6% wartości pojazdu w przypadku pojazdów z silnikiem powyżej 2000 cm3.

Preferencyjne stawki czekają na właścicieli pojazdów hybrydowych. Mogą być one nawet o 50% niższe od standardowych i zależą od:

 • 1,55% wartości samochodu dla tak zwanych pełnych hybryd (HEV) i miękkich hybryd (MHEV) z silnikiem o pojemności poniżej 2000 cm3,
 • 9,3% wartości samochodu w przypadku klasycznych hybryd (model HEV wyróżnia się przede wszystkim brakiem opcji ładowania akumulatorów z tradycyjnego gniazdka) oraz tak zwanych hybryd miękkich (model MHEV), wyposażonych w silnik spalinowy od 2000 cm3 do 3500 cm3.
podatek akcyzowy
W przypadku podatku akcyzowego, ważna jest pojemność silnika i wartość auta (fot. Shutterstock)

Warto również wspomnieć, że samochody elektryczne o rozszerzonym zasięgu (REX) i hybrydy plug-in z silnikiem do 2000 cm3 są całkowicie zwolnione z podatku akcyzowego. Jeśli hybryda PHEV ma silnik o pojemności do 3500 cm3, właściciel płaci akcyzę równą 9,30% zamiast 18,60%.

Akcyza na samochód w 2023 roku – kiedy i gdzie zapłacić?

akcyza na samochód w 2023 roku
Akcyza na samochód w 2023 roku możliwa jest do zapłacenia również online (fot. Shutterstock)

Podatkiem akcyzowym są objęte wszystkie pojazdy, które wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski. Wskazaną opłatę należy uiścić w przeciągu 30 dni od momentu sprowadzenia auta z zagranicy. Obliczoną kwotę przelewa się na konto bankowe właściwego urzędu skarbowego. Wcześniej trzeba jednak pamiętać o wypełnieniu deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U/S. Obowiązuje ona od października 2017 roku. Formalności dokonać można poprzez Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Warto jednak pamiętać, że na złożenie deklaracji przysługuje 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Zazwyczaj liczy się go od dnia, w którym auto wjechało na teren kraju. Właściciel zobligowany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełnionej deklaracji AKC-U/S,
 • dowodu zapłaty za wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy,
 • wniosku o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy,
 • umowy kupna-sprzedaży auta,
 • dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,
 • przetłumaczonych dokumentów,
 • zaświadczenia o badaniu technicznym,
 • potwierdzenia wyrejestrowania samochodu w kraju zakupu.

Dopiero takie czynności prawne umożliwiają otrzymanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy.

Niezapłacona akcyza za samochód – jakie konsekwencje?

podatek akcyzowy 2023
Sprowadzenie z zagranicy nowych lub używanych samochodów wiąże się z dodatkowymi opłatami (fot. Shutterstock)

Każda osoba sprowadzająca nowy lub używany pojazd zza granicy musi zapłacić podatek akcyzowy. Jeśli tego nie zrobi, nie zarejestruje auta w Wydziale Komunikacji – do tego potrzebne jest zaświadczenie potwierdzające zapłacenie akcyzy.

Zwłoka w zapłacie należności wiąże się z naliczeniem karnych odsetek. Jeśli ich łączna suma przekroczy 7500 zł, przeciw kierowcy wszczęte zostanie postępowanie skarbowo-karne. Może zakończyć się zajęciem majątku właściciela pojazdu.

Jakie zmiany od 2023 roku?

Sprowadzenie nowe i używanego auta wiąże się z opłatą podatku (fot. Shutterstock)

Od 13 stycznia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy regulujące podatek akcyzowy. Zacznie działać i obowiązywać kupujących systemu EMCS oraz elektroniczne uproszczone dokumenty towarzyszące e-SAD. Obecnie podmioty, które nabywają wewnątrzwspólnotowo pojazd i posługują się papierowym uproszczonym dokumentem UDT, będą musiały posiadać też numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy albo numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego.

Od 2 stycznia 2023 roku możliwe jest złożenie wniosku o takie numery na portalu PUESC.Ubiegać się tam można również o jednorazowe nabycie lub dostawę wewnątrzwspólnotową ważne przez 3 miesiące.

Zwolnienie z akcyzy na samochód

akcyza na samochód
Sprowadzony pojazd jest zwolniony z akcyzy w określonych sytuacjach (fot. Shutterstock)

W myśl art. 110 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ze zwolnienia z akcyzy samochodowej może skorzystać osoba, która zdecydowała się na powrót do Polski na pobyt stały, mieszka tutaj co najmniej 185 dni, i chce przywieźć ze sobą swój majątek (tzw. mienie przesiedleńcze). Musi wówczas spełnić konkretne warunki:

 • samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby,
 • samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu,
 • osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 2 ustawy (dowodem takim może być np. dokument rejestracyjny, ubezpieczenie samochodowe),
 • samochodu osobowego nie można sprzedać, wynająć lub w jakikolwiek inny sposób oddać do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy.

Akcyza na samochód w 2023 roku obejmuje kilka istotnych kwestii. Każdy, kto chce sprowadzić samochód do kraju, powinien zapoznać się z wyszczególnionymi kosztami i obowiązkowymi formalnościami. W razie pominięcia którychś z kroków prawnych, właściciel może spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi.

Total
29
Shares