Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Subskrybuj
Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Nowe przepisy. Mandat 5000 zł, grzywna 30000 zł. Niższe OC. Projekt zmian przyjęty przez rząd

Przepisy drogowe według przyjętego przez rząd projektu mają ukrócić liczbę popełnianych wykroczeń. Czy zmiany odniosą pożądany skutek?
Rząd zatwierdził projekt zmian. Łamanie przepisów ma się nie opłacać (fot. Shutterstock)

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw regulujących przepisy drogowe w naszym kraju. Przyjęte zmiany to przede wszystkim zaostrzenie kar dla kierowców łamiących przepisy, a także zwiększenie wsparcia dla ofiar i osób bliskich ofiarom wypadków drogowych. Zmiany mają wejść w życie 1 grudnia 2021 roku.

Jakie plany miał rząd w zakresie zmian w przepisach?

Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

O planach zmian wspominaliśmy już w naszym serwisie, teraz mamy już finalną wersję noweli, która po przyjęciu przez rząd trafi pod głosowanie w sejmie, który ostatecznie ustali datę wejścia znowelizowanych przepisów w życie. Poniżej wyjaśniamy jakie zmiany w prawie drogowym przyjął rząd.

Zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych to nie wszystko. Mandat wzrośnie z maks 500 zł do nawet 5000 zł, a grzywna (orzeka ją sąd) za wykroczenia drogowe może wynieść nawet 30 000 zł. Nowością jest powiązanie stawek wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Znacznie zwiększy się też zakres wsparcia dla ofiar wypadków. Od tego zacznijmy.

Nowe przepisy – renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Postępowanie rentowe będzie połączone z postępowaniem karnym (fot. Shutterstock)

Przyjęty projekt ma znacząco usprawnić postępowania w sprawie renty, przyznawanej osobom najbliższym gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku przestępstwa umyślnego. Dotychczasowe przepisy nie zapewniały żadnej koordynacji pomiędzy postępowaniem karnym i cywilnym ws. renty po zmarłym w wyniku wypadku drogowego. W projekcie zakłada się ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego, co ułatwi i usprawni otrzymanie renty za zmarłego.

Jeździsz bezpiecznie? Zapłacisz mniejsze OC

Łamiesz przepisy? Zapłacisz droższe OC (fot. Shutterstock)

Rządowy projekt przewiduje też powiązanie informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę z kwotą za policę OC, jaką on płaci. Takie rozwiązania działają już m.in. w Irlandii, Wielkiej Brytanii, czy w USA. Pozwoli to firmom ubezpieczeniowym z jednej strony podwyższyć opłaty za OC tym, którzy mają bogatą historię na drogach, a z drugiej kierowcy prowadzący bezpiecznie mają zapłacić mniej. W myśl projektu noweli ubezpieczyciele otrzymają prawnie dostęp do danych CEPiK i będą mogli dostosować stawki ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń oraz otrzymanych przez kierowcę punktów karnych.

Punkty karne będą z nami dłużej – 2 lata zamiast roku

Punkty karne skasują się dopiero po dwóch latach – i to nie od wykroczenia, lecz od zapłacenia kary (fot. Shutterstock)

Teraz punkty karne kierowcom kasują się po roku od ostatniego wykroczenia. Rząd w projekcie nie tylko wydłuża ten termin do dwóch lat. Jednocześnie “licznik” zacznie biec dopiero od momentu uiszczenia mandatu/grzywny, a nie od momentu popełnienia wykroczenia.

Wyższe mandaty i grzywny – nawet do 30 000 zł

Polska Policja
Kary będą wyższe, na 10 proc. zniżki mogą liczyć kierowcy, którzy karę zapłacą od razu (fot. Tomasz Warszewski / Shutterstock)

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do  5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do  6 tys. zł. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc. Nowością jest też kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.

Nowe przepisy i jazda na podwójnym gazie

alkohol, pijany kierowca, przepisy
Jazda pod wpływem alkoholu będzie więcej kosztować (fot. Shutterstock)

Jazda po alkoholu (lub podobnie działającego środka) będzie podlegać karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł. W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny, sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tys. zł. 

Nowe przepisy i kary za prędkość

Co najmniej 1,5 tys zł za przekroczenie limitu o 30 km/h (fot. Shutterstock)

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł. 

Nowe przepisy – większe kary za jazdę bez uprawnień

egzamin, prawo jazdy, przepisy
Prawo jazdy (fot. mat. prasowe)

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Nowe przepisy – omijanie zapór kolejowych ma się nie opłacać

Przejazd kolejowy, nowe przepisy
Przejazd kolejowy (fot. Shutterstock)

Objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł. 

Przejazdy kolejowe i bezpieczne wakacje

Nowe przepisy – 3 miesiące bez prawa jazdy za kombinacje z tachografem

Projekt ustawy przewiduje też odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych. Rozwiązanie to ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewni przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów wykonujących przewozy drogowe.

Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. O nowym taryfikatorze poinformujemy was w momencie publikacji stosownego rozporządzenia.

Total
42
Shares