Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Subskrybuj
Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

30 tys. zł grzywny, nawet 5000 zł za prędkość. Rząd planuje zmiany w kodeksie drogowym

Zmiany w kodeksie drogowym – tak, kolejne. Rząd właśnie opublikował listę pomysłów, które mają trafić do rządowego projektu nowelizacji przepisów drogowych
przepisy prawo drogowe policja dziennik ustaw (fot. policja)

Rząd opublikował “kierunki zmian” ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw stanowiących w Polsce przepisy rządzące ruchem na drogach publicznych. Pomysły są… odważne. Celem – jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki – jest skuteczniejsza walka z niebezpiecznymi kierowcami na drodze. Jak ta walka ma przebiegać? Przede wszystkim zaostrzając kary dla wszystkich łamiących przepisy. Co więcej, wpływy z grzywien mają wpływać wyłącznie do Krajowego Funduszu Drogowego. Z tego wniosek, że im więcej kierowców zostanie ukaranych, tym lepsze drogi będziemy mieć… Jakie zmiany w kodeksie drogowym proponuje rząd?

Zmiany w kodeksie drogowym – wyższe mandaty i kary dla łamiących przepisy drogowe

Pijany: Policja zatrzymanie alkohol kontrola (fot. Policja)
Kontrola policyjna (fot. Policja)

Rząd planuje umożliwienie nakładania przez policjantów i sądy (oraz inne służby władne kontrolować i ew. karać kierowców) znacznie wyższych kar niż dotychczas i tak, proponuje się, by:

 • podnieść maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych karanych sądownie
 • podnieść maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym
 • podnieść mandat karny do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km/h
 • w przypadku recydywy, grzywna mandatu ma zawierać się w widełkach od 3 tys. zł to 5 tys. zł
 • wpływy z grzywień mają trafiać do Krajowego Funduszu Drogowego, tego samego, z którego pozyskiwane są środki na inwestycje drogowe.

Policjanci będą sprawniej ścigać piratów drogowych

Wyższe kary więzienia dla pijanych kierowców

Pijany: Policja zatrzymanie alkohol kontrola (fot. Policja)
Zatrzymanie kierowcy prowadzącego pod wpływem alkoholu (fot. Policja)

Rząd uzgodnił również zmiany w kodeksie drogowym w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie kar ma dotyczyć następujących sytuacji:

 • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
 • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • recydywy, czyli popełnienia kolejnych przestępstw drogowych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny

Renta dla ofiar już z urzędu

O przyznaniu renty sąd ma decydować już na etapie postępowania karnego (fot. Shutterstock)

Kolejna planowana zmiana dotyczy sposobu orzekania rent dla ofiar i bliskich ofiar wypadków.

 • umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym (nie będzie konieczne odrębne postępowanie)
 • wypłata renty przez sprawcę przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym będzie obowiązkowa
 • przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu (nie będzie potrzebny odrębny wniosek osoby uprawnionej lub prokuratora)

Czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu

Rząd planuje też wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu (na okres 3 miesięcy), jeżeli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia. Dodatkowo wiązałoby się to z karą w wysokości 10 tys. zł. Kto zostałby ukarany? Kierowca bez uprawnień, czy właściciel? W zasadzie i kierowca (kara finansowa) i właściciel (czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu).

Zmiany w kodeksie drogowym – punkty karne po nowemu

policja
Policjanci będą mogli dawać znacznie wyższe mandaty (fot. Shutterstock)

Kolejny pomysł dotyczy systemu punktów karnych, również w tym przypadku przepisy mają zostać zaostrzone. Punkty karne będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat (a nie roku jak teraz). Wybrane wykroczenia drogowe będą skutkować (najcięższego kalibru) będą skutkować nawet 15 punktami (dziś maksimum to 10 pkt.). Zniesione zostaną szkolenia “redukujące” punkty karne. Wysokość składki OC ma zależeć od… liczby punktów karnych. Ponadto podmioty ubezpieczeniowe będą mogły otrzymać dane z CEPiK i dostosować stawki ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń konkretnego kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Zmiany w kodeksie drogowym są – delikatnie rzecz ujmując – duże. Pamiętajmy jednak, to na razie nie jest prawo. To nie jest nawet przyjęty przez rząd projekt ustawy, a jedynie szereg propozycji w jakim kierunku mają przebiegać zmiany w prawie drogowym w Polsce.

Nowe przepisy obowiązujące już od 1 czerwca br.

Total
23
Shares