Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Subskrybuj
Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Znaki ostrzegawcze – jakie są, co oznaczają? Kogo dotyczą?

Znaki ostrzegawcze uprzedzają nas o niebezpiecznych miejscach na drodze. Tym bardziej warto je bardzo dobrze znać. Przed czym ostrzegają? Wyjaśniamy to.
znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze w Polsce, znasz je wszystkie? (fot. Shutterstock)

Znaki ostrzegawcze to chyba najczęściej spotykana kategoria znaków na polskich drogach, no, może jeszcze z wyjątkiem znaków informacyjnych. Znaki ostrzegawcze stosuje się w celu uprzedzenia uczestników ruchu o miejscach na drodze, w których kierujący powinny zachować szczególną ostrożność. Znaki nie ani nie nakazują, ani nie zakazują niczego, a przynajmniej nie wprost, ale niemal zawsze wiążą się z koniecznością wzmożenia czujności przez kierowców.

Cechą wyróżniającą tę grupę znaków jest ich kształt. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego z wierzchołkiem do góry (z wyjątkiem znaku A-7, o którym niżej). Ważny jest nie tylko ich kształt, ale też umiejscowienie. Niezależnie od treści znaku, zawsze warto mieć na uwadze, na jakiej drodze jesteśmy, bo wówczas sama lokalizacja znaku może nas informować o odległości od niebezpiecznego miejsca, przed którym znak ostrzega. Np. na drodze dla której dozwolona prędkość jest równa lub większa od 100 km/h zaleca się ustawienie znaku w odległości 300 m od miejsca, przed którym znak ostrzega. Wraz ze spadkiem dopuszczalnej na danej drodze prędkości, odległości te są mniejsze, ale jeżeli dopuszczalna prędkość jest większa od 60 km/h odległość znaku od niebezpiecznego miejsca to od 150 do 300 m. Na pozostałych drogach, na których poruszamy się wolniej, odległość wynosi do 100 metrów. Od tej reguły są też wyjątki, np. wspomniany znak A-7 ustawiany jest wg odrębnych zasad. Zasady nie mają też zastosowania, jeżeli pod danym znakiem znajduje się tabliczka informacyjna np. T-1, która informuje kierujących w jakiej odległości od znaku jest niebezpieczny fragment drogi, bądź też jaka jest długość niebezpiecznego odcinka, z kolei tabliczka z napisem “Koniec” (T-3) informuje kierowcę o końcu niebezpiecznego odcinka przed którym ostrzega umieszczony nad tabliczką T-3 znak ostrzegawczy. OK, przechodzimy do sedna, poniżej wszystkie znaki ostrzegawcze obowiązujące w Polsce, wraz z wyjaśnieniem.

Zobacz też:

Znaki ostrzegawcze – A-1 – niebezpieczny zakręt w prawo

Znak ten ostrzega kierowcę, że zbliża się do niebezpiecznego zakrętu w prawo. To nie jest informacja o zakręcie, jak traktuje to wielu kierowców, lecz ostrzeżenie, że zakręt jest niebezpieczny, w związku z tym kierowca powinien zachować szczególną ostrożność. Ważne, znak ten ma też wpływ na wyprzedzanie. Po minięciu takiego znaku wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest zabronione. Dopuszcza się co prawda wyprzedzenie rowerzysty, ale pod warunkiem, że nie przekroczymy linii ciągłej poziomej na jezdni, dzielącej pasy ruchu, na których ten odbywa się w przeciwnych kierunkach. Jeżeli takiemu znakowi towarzyszy jednocześnie ograniczenie prędkości, zakręt jest naprawdę niebezpieczny, zdejmij nogę z gazu i zmniejsz prędkość!

A-2 – niebezpieczny zakręt w lewo

Znaczenie tego znaku jest analogiczne do A-1, z tym, że w tym przypadku jesteśmy ostrzegani przed niebezpiecznym zakrętem w lewo. Znaki te nie są ustawiane przed każdym zakrętem, jedynie przed tymi, które faktycznie są niebezpieczne, słabo widoczne, o stopniu skrętu niewidocznym przed wejściem w zakręt, jak również są to miejsca, gdzie dochodzi bądź dochodziło do częstych kolizji i wypadków. Przypominam, również za tym znakiem nie wyprzedzamy żadnego pojazdu silnikowego, a rowerzystę, tylko pod warunkiem, że nie przetniemy linii ciągłej oddzielającej pasy ruchu, na których ruch odbywa się w przeciwnych kierunkach.

A-3 – niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo

Często pokazując ten znak rodzinie czy znajomym słyszę, że jest to ostrzeżenie o niebezpiecznych zakrętach, najpierw w prawo, później w drugą stronę. Błąd! Znak ten informuje jedynie o kierunku skrętu pierwszego z zakrętów! W tym przypadku, pierwszy zakręt jest w prawo, ale absolutnie nie oznacza to, że kolejny będzie w lewo, znak ten informuje jedynie o kierunku skrętu pierwszego z wielu (co najmniej dwóch) następujących po sobie zakrętów. Niekiedy pod tym znakiem umieszczona jest tabliczka informacyjna wskazująca np. liczbę zakrętów, albo długość krętego odcinka drogi. Co do zasady, bezpieczna jazda na zakręcie oznacza możliwość całkowitego zatrzymania pojazdu na widocznym dla kierowcy odcinku drogi.

Znaki ostrzegawcze – A-4 – niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo

Sytuacja analogiczna jak w przypadku znaku A-3. Znak informuje o niebezpiecznych zakrętach przed nami (co najmniej dwóch), z których pierwszy jest w lewo, a kolejny, bądź kolejne… nie wiadomo. Znak ten, podobnie jak A-3 ustawia się wg podobnych zasad co znaki A-1 i A-2. Najczęściej znajdziemy je poza terenem zabudowanym. Podobnie jak wcześniej, znak może być opatrzony dodatkowymi tabliczkami informacyjnymi (ilość zakrętów, długość krętego odcinka, koniec odcinka krętego itp.).

A-5 – skrzyżowanie dróg

Znak ten ostrzega Cię, że zbliżasz się do skrzyżowania tzw. równorzędnego, czyli takiego, na którym pierwszeństwo nie jest określone innymi znakami. Oznacza to, że w takim miejscu zasadę pierwszeństwa przejazdu ustala “zasada prawej ręki”. Zbliżasz się do takiego skrzyżowania i widzisz pojazd nadjeżdżający z prawej strony? Przepuść go! Pamiętajcie też, że zasada prawej ręki nie dotyczy na takich skrzyżowaniach tramwajów. Tramwaj na tak oznaczonym skrzyżowaniu ma zawsze pierwszeństwo niezależnie od tego, z której strony nadjeżdża.

A-6a – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Ten znak rzadko jest stosowany w miastach, z reguły stosuje się go poza obszarem zabudowanym. Informuje on kierowcę, że zbliża się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną. Jeżeli widzisz taki znak, oznacza to, że znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, ale nie zwalnia Cię to z zachowania ostrożności przed zbliżaniem się do takiego skrzyżowania. Choć pojazdu nadjeżdżające drogą podporządkowaną powinny wg przepisów ustąpić Ci pierwszeństwa, stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Pamiętajcie też, że za tym znakiem wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest zabronione, ale o ile nie jest to ograniczone innymi znakami, można na takim skrzyżowaniu skręcać w lewo, w prawo lub zawracać. Jeżeli osie dróg podporządkowanych po obu stronach drogi głównej nie pokrywają się, dodatkowo stosuje się pod znakiem A-6a tabliczkę T-6b informującą o niesymetrycznym układzie dróg podporządkowanych.

A-6b – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Znak stosowany głównie poza obszarem zabudowanym, informuje o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną z prawej strony. Wyprzedzanie za tym znakiem i na skrzyżowaniu jest zabronione.

A-6c – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Analogicznie jak A-6b. Znak stosowany przede wszystkim poza obszarem zabudowanym, informuje o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną dochodzącą do drogi z pierwszeństwem przejazdu z lewej strony. Także i w tym przypadku wyprzedzanie na skrzyżowaniu jest zabronione. Skręt w lewo czy zawracanie są dozwolone, o ile nie zakazują tych manewrów inne znaki.

A-6d – wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Znak ostrzega kierowcę jadącego drogą z pierwszeństwem, że zbliża się do wlotu podporządkowanej drogi jednokierunkowej z prawej strony. Z oczywistych względów skręt w prawo w takiej sytuacji jest zabroniony (droga jednokierunkowa!). Znak rzadko umieszczany w miastach, spotykany najczęściej poza obszarami zabudowanymi. Oczywiście wyprzedzanie pojazdów silnikowych na takim skrzyżowaniu również jest zabronione. Zawracanie jest możliwe, o ile nie zakazują tego manewru inne znaki.

A-6e – wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Wyjaśnienie analogiczne jak w przypadku znaku A-6d, z tą różnicą, że w tym przypadku jesteśmy ostrzegani przed wlotem podporządkowanej drogi jednokierunkowej z lewej strony. Skręt w lewo jest wykluczony, wyprzedzanie pojazdów silnikowych na skrzyżowaniu również, zawracanie jest dozwolone o ile nie zabraniają tego manewru inne znaki.

Znaki ostrzegawcze – A-7 – ustąp pierwszeństwa

Jeden z najważniejszych znaków na polskich drogach (i nie tylko). Ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania, na którym musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą poprzeczną (główną). Znak ten umieszcza się niemal zawsze na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, ale tylko w sytuacji gdy kierowca jadący drogą podporządkowaną ma dobrą możliwość obserwacji drogi głównej, w przeciwnym razie zarządcy zwykle ustawiają znak STOP wymuszający bezwzględne zatrzymanie się przed skrzyżowaniem jadącego drogą podporządkowaną. Istotna różnica pomiędzy znakiem STOP a tym znakiem jest taka, że jeżeli skrzyżowanie jest zupełnie puste, po prostu normalnie skręcamy czy przejeżdżamy przez skrzyżowanie. Znak A-7 nie wymusza na kierowcy zatrzymania, tak jak znak B-20, czyli STOP.

A-8 – skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak ten stosuje się, gdy skrzyżowanie o ruchu okrężnym mogłoby być zauważone przez kierujących zbyt późno, w praktyce najczęściej znajdziemy go poza obszarem zabudowanym.

A-9 – przejazd kolejowy z zaporami

Znak informuje, że zbliżasz się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory. W przypadku półzapór zawsze stosowana jest dodatkowa sygnalizacja świetlna. Pamiętajmy o tym, że jeżeli przed przejazdem kolejowym mamy migoczące czerwone sygnały, przejazd jest zabroniony, nawet jeżeli półzapory nie zostały jeszcze zamknięte!

A-10 – przejazd kolejowy bez zapór

Znak ostrzegający, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego pozbawionego zapór lub półzapór. Zobaczymy go zarówno przed przejazdami z sygnalizacją świetlną nadającą sygnał czerwony lub tylko takimi oznaczonymi tzw. “krzyżem Św. Andrzeja” (G-3 lub G-4). Często przed takim przejazdem ustawiany jest też znak B-20 (STOP) wymuszający zatrzymanie i upewnienie się kierowcy, czy nie zbliża się pociąg.

Znaki ostrzegawcze – A-11 – nierówna droga

Znak ten ostrzega przed nierównościami drogi, najczęściej nieregularnymi i realnie stanowiącymi zagrożenie w przypadku szybszej jazdy czy wykonywania niektórych manewrów (takich jak wyprzedzanie). Widząc taki znak najlepiej zmniejszyć troche prędkość i unikać zbędnych manewrów.

A-11a – próg zwalniający

O ile nierówności sygnalizowane znakiem A-11 mają bardzo zróżnicowany charakter, to ten znak ostrzega przed obecnością celowo wybudowanej przeszkody mającej spowolnić ruch w danym miejscu. Znak ten zobaczymy wyłącznie w obszarze zabudowanym. Często znakowi towarzyszy znak ograniczenia prędkości do np. 30 czy 20 km/h. Oprócz samego ograniczenia taki znak jest też informacją, z jaką prędkością przejechać przez próg, by uniknąć uszkodzeń. W strefach zamieszkania znaków ograniczeń prędkości się nie stosuje, bo w całej strefie zamieszkania pojazdy silnikowe nie mogą poruszać się szybciej niż 20 km/h.

A-12a – zwężenie jezdni – dwustronne

Znak umieszczany najczęściej w miejscach, w których droga, np. z powodu robót drogowych, została czasowo obustronnie zwężona. Warto pamiętać, że sam ten znak jedynie ostrzega o potencjalnej trudności wykonywania niektórych manewrów ze względu na zwężenie, ale sam z siebie tych manewrów (np. zawracanie, czy wyprzedzanie) nie zakazuje. Niemniej kierowca powinien się upewnić, czy konkretny manewr jest w danym miejscu w ogóle wykonalny i bezpieczny. Często znak występuje z innymi, które już zabraniają określonych manewrów.

A-12b – zwężenie jezdni – prawostronne

Podobnie jak A-12a, z tą różnicą, że w tym przypadku znak informuje o zwężeniu jezdni tylko z prawej strony.

A-12c – zwężenie jezdni – lewostronne

I jeszcze jedno ostrzeżenie przed drogą zwężającą się, tym razem z lewej strony.

Znaki ostrzegawcze – A-13 – ruchomy most

Jeden z rzadziej spotykanych znaków drogowych w Polsce ze względu na bardzo małą ilość takich elementów infrastruktury drogowej jak mosty zwodzone czy obrotowe, a właśnie przed takimi elementami ten znak ostrzega.

A-14 – roboty na drodze

Znak ostrzega o prowadzonych pracach na drodze, zwykle towarzyszą mu dodatkowe znaki nakazu (organizacja ruchu) i zakazu (np. konieczność zmniejszenia prędkości). Wielu kierowcom niektóre znaki ustawione w miejscach robót drogowych absurdalne, niemniej dla własnego i innych bezpieczeństwa, lepiej nie ignorować żadnego z tych znaków, bo przyczyna ustawienia danego znaku może nie być widoczna na pierwszy rzut oka.

A-15 – śliska jezdnia

Wbrew pozorom, znak ten nie ostrzega o zlodowaceniu drogi, lecz ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu, a przyczyny tegoż mogą być różne. Mogą one wynikać oczywiście również z mrozów, ale wtedy stosuje się raczej znak A-32. Ten natomiast ma zastosowanie, gdy np. zmienia się nawierzchnia drogi na bardziej śliską (np. asfalt staje się kostką brukową).

Znaki ostrzegawcze – A-16 – przejście dla pieszych

Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Pamiętajmy, że przewinienie polegające na wyprzedzaniu pojazdów na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim jest według najnowszych przepisów jednym z najsurowiej karanych. Skąd mamy wiedzieć kiedy to jest “bezpośrednio przed przejściem”? Zasada jest prosta, nie wyprzedzaj po minięciu tego znaku, a będzie zgodnie z przepisami.

A-17 – dzieci

Znak ten ustawiany jest najczęściej w pobliżu szkół, przedszkoli i innych miejsc, gdzie jest dużo dzieci. Ostrzega przed możliwością pojawienia się dzieci na drodze. Pamiętajmy, że dzieci nie znają przepisów, nie muszą ich znać, a ich percepcja rzeczywistości jest inna niż osoby dorosłej. Kierujący mijając ten znak powinni bardzo wzmóc czujność i mieć na uwadze, że na drodze mogą pojawić się dzieci.

Znaki ostrzegawcze – A-18a – zwierzęta gospodarskie

Znak ustawiany najczęściej w pobliżu pastwisk i gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich. Informuje kierujących o możliwości pojawienia sie na drodze zwierząt. Fakt, że mowa o zwierzętach gospodarskich nadzorowanych przez hodowcę nie zwalnia kierujących z uwagi.

A-18b – zwierzęta dzikie

Znak ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze dzikich zwierząt. Pamiętajmy, nocą lepiej jest w rejonie oznaczonym tym znakiem zmniejszyć prędkość, bo zauważenie zwierzęcia stojącego nocą na pustej drodze może być paradoksalnie trudniejsze niż zauważanie zwierzęcia wbiegającego na jezdnię. Często pod tym znakiem umieszczona jest tabliczka informacyjna z długością obszaru, na którym trzeba zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko pojawienia się dzikich zwierząt na drodze.

A-19 – boczny wiatr

Znak ostrzega kierującego, że zbliża się do odcinka drogi, na którym często występują silne, boczne podmuchy wiatru. W świetle dziennym zwykle jesteśmy oszacować siły podmuchu, np. obserwując drzewa i inne elementy w otoczeniu jezdni, ale nocą wyjazd zza ściany lasu na otwartą wietrzną równinę może być bardzo niemiłą niespodzianką np. dla prowadzących motocykl, czy lekkie pojazdy. Prowadząc pojazd, który może być narażony na boczne podmuchy wiatru, widząc taki znak zdejmijmy nogę z gazu.

Znaki ostrzegawcze – A-20 – odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Ten znak zobaczymy, gdy jadąc drogą jednokierunkową docieramy do miejsca, w którym droga staje się dwukierunkowa (bo np. łączy się z jezdnią z kierunkiem przeciwnym).

A-21 – tramwaj

Znak ten ostrzega przed przejazdem przez tory tramwajowe, ale ustawia się go tam, gdzie kierowcy niekoniecznie mogą od razu zauważyć taki przejazd. Pamiętajmy, że na przejeździe tramwajowym nie wolno wyprzedzać. Wyjątkiem są przejazdy, na których ruch jest kierowany (np. sygnalizacją świetlną). Niekiedy pod znakiem umieszcza się dodatkową tabliczkę informującą o przebiegu torów w stosunku do układu drogi.

A-22 – niebezpieczny zjazd

Ten znak z oczywistych względów zobaczymy w terenach górzystych, ale nie tylko. Generalnie znak informuje o spadku podłużnym drogi przekraczającym nachylenie 10% w górach i 7% w pozostałych rejonach. Nie jest to jednak regułą, jeżeli np. ze względu na zły stan drogi zjazd jest niebezpieczny, taki znak również się pojawi. Niekiedy pod znakiem znajduje się dodatkowa tabliczka informująca o spadku drogi. Np. we wsi Laskowa w powiecie limanowskim w Beskidach znajduje się droga o nachyleniu aż 19%.

A-23 – stromy podjazd

Podobnie jak A-22 najczęściej spotykany w górzystym terenie, ostrzega o nachyleniu co najmniej 8% w górach i 6% na pozostałym terenie. Zobaczymy go również w miejscach, gdzie podjazd jest niebezpieczny ze względu na zły stan drogi. Również w tym przypadku zarządcy dróg często stosują dodatkową informację o nachyleniu drogi. Choć formalnie (o ile inne znaki, w tym poziome tego nie zakazują) wyprzedzanie za tym znakiem jest dozwolone, bezpieczniej jest się od tego powstrzymać w takim miejscu.

Znaki ostrzegawcze – A-24 – rowerzyści

Znak ten ustawiany jest najczęściej przed przejazdem dla rowerzystów na drogach o prędkości dopuszczalnej wyższej niż 60 km/h. Jeżeli widzisz ten znak, możesz spodziewać się, że zaraz napotkasz miejsce, w którym np. rowerzyści zjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię (bo np. droga dla rowerów się kończy). Co prawda w takim przypadku rowerzyści są włączającymi się do ruchu, ale lepiej mieć na uwadze, że świadomość przepisów jest większa u kierowców pojazdów silnikowych niż u rowerzystów.

A-25 – spadające odłamki skalne

Znak ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze odłamków skalnych. Co zrozumiałe, ustawiany jest w takich miejscach, gdzie faktycznie na drodze mogą pojawić się skalne przeszkody. Za tym znakiem lepiej zdjąć nogę z gazu, bo najechanie nawet na niewielki kamień przy znacznej prędkości może być bardzo niebezpieczne.

A-26 – lotnisko

Znak ostrzegający przed pojawieniem się nad drogą nisko przelatującego statku powietrznego, co mogłoby zdezorientować czy przestraszyć kierowcę. Ze zrozumiałych względów ustawiany jest najczęściej w pobliżu lotnisk.

Znaki ostrzegawcze – A-27 – nabrzeże lub brzeg rzeki

Jeżeli droga prowadzi bezpośrednio do brzegu rzeki czy innego zbiornika wodnego i nie ma na jej końcu żadnych barier ochronnych to zobaczymy na niej taki znak. Jest on stosowany także na drogach, które biegną wzdłuż brzegu rzeki czy innego zbiornika wodnego w odległości mniejszej niż 10 metrów.

A-28 – sypki żwir

Ten znak ostrzega nie tyle przed tym, że na drodze – np. w wyniku prowadzonych prac drogowych – widoczny jest żwir, ale przede wszystkim o tym, by zwiększyć odległość od poprzedzającego pojazdu, bo ewentualnie żwir wyrzucany z kół pojazdów przed nami może np. utrudnić nam prowadzenie, czy nawet spowodować pęknięcie szyby. Znak ten może się pojawić również w pobliżu miejsc takich jak np. kamieniołomy, gdzie na drodze może pojawić się materiał sypki nanoszony przez inne pojazdy.

Znaki ostrzegawcze – A-29 – sygnały świetlne

Znak stosowany jest najczęściej tam, gdzie kierujący, ze względu na układ dróg w danym miejscu, mógłby zbyt późno dostrzec, że zbliża się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Co do zasady znak ten obligatoryjnie jest stosowany w przypadku obecności sygnalizacji świetlnej poza obszarem zabudowanym, przed pierwszą sygnalizacją po wjeździe do obszaru zabudowanego, a także w miejscach, w któych sygnalizacja wymusza ruch wahadłowy, bądź znaki świetlne umieszczone są tylko nad jezdnią, a nie przy krawędzi drogi.

A-30 – inne niebezpieczeństwo

Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem, przed którym nie ostrzegają inne znaki ostrzegawcze. To swego rodzaju szablon, który uzupełniony dodatkowymi tabliczkami informacyjnymi, ostrzega kierowców przed rodzajem niebezpieczeństwa czającego się przed nami na drodze. Mogą to być np. koleiny, podłużny uskok, obecność pieszych na drodze, ostrzeżenie o częstych wypadkach, nietypowej konfiguracji drogi, itp.

Znaki ostrzegawcze – A-31 – niebezpieczne pobocze

Znak ostrzega albo przed bardzo wąskim, miękkim, bądź też po prostu nierównym poboczem, ale zobaczymy go również w miejscach, gdzie bitumiczna powłoka pobocza przechodzi w ziemną. Generalnie zalecana ostrożność z powodu niebezpiecznego pobocza. Znak ten występuje w dwóch wariantach, ten widoczny na ilustracji z niebezpiecznym poboczem z prawej strony jest częściej spotykany, ale niekiedy możecie zobaczyć jego odwrotną wersję (symetrycznie odwrócona grafika wzdłuż osi pionowej znaku), wówczas jest to ostrzeżenie przed niebezpiecznym poboczem z lewej strony jezdni.

A-32 – oszronienie jezdni

Znak ten ostrzega przed obszarem jezdni, na którym przy niższych temperaturach powietrza może się pojawić gołoledź lub oszronienie jezdni. Ten znak nie ostrzega przed tym, że jest ślisko w śnieżną zimę, bo to oczywiste. On wskazuje na coś innego, że dany odcinek drogi może stać się niebezpieczny z powodu szronu znacznie wcześniej niż w przypadku innych odcinków dróg, np. ze względu na obecność mostu, wiaduktu, uniesionej jezdni w pobliżu zbiorników wodnych, czyli wszędzie tam, gdzie szron powstaje wcześniej niż w innych rejonach. Niektórzy śmieją się, że czasem widzą ten znak latem. Nie ma się z czego śmiać. Po prostu zwracajmy uwagę na ten znak szczególnie, gdy temperatura powietrza zaczyna zniżać się do zera. Ciągłe zakładanie i zdejmowanie znaku z powodu zmiany temperatury byłoby tylko marnowaniem zasobów.

Znaki ostrzegawcze – A-33 – zator drogowy

Znak najczęściej zobaczymy na drogach, na których często tworzą się korki, ze względu na wysokie natężenie ruchu pojazdów w określonych porach. Miejsce ustawienia tego znaku jest o tyle istotne, że zwykle zobaczymy go tam, gdzie układ dróg jest taki, że w razie faktycznego zatoru moglibyśmy zauważyć go zbyt późno (np. przed zakrętem, wzniesieniem itp.).

A-34 – wypadek drogowy

Znak ten nigdy nie jest ustawiany na stałe. Jest on stawiany przez służby zabezpieczające miejsce wypadku drogowego. Stanowi ostrzeżenie dla innych uczestników ruchu przed wypadkiem, który miał miejsce w danej lokalizacji i wpłynął na bezpieczeństwo ruchu w danym miejscu. Zachowajmy szczególną ostrożność, co oznacza, że mamy skupić się na drodze i ew. wskazaniach osób uprawnionych do kierowania ruchem, a nie zapuszczać “żurawia” i doszukiwać się sensacji. Sama obecność tego znaku świadczy o tym, że właściwe służby są na miejscu, a poszkodowanym jest udzielana pomoc. Gapie tylko ratownikom przeszkadzają, a nieostrożność kierujących w takim miejscu powoduje kolejne kolizje.

Total
13
Shares